Straipsniai

Užklausa išsiųsta sėkmingai.

Užklausos forma:

Sutinku, kad mano pateikti asmeniniai duomenys būtų panaudoti atsakant į šią mano užklausą. Taip pat esu informuotas, jog bet kuriuo metu galiu atšaukti šį sutikimą duomenų panaudojimui.

Šiaudų granules gaminantis "Kuparas" planuoja apyvartos augimą

Šiaudų granules kraikui ir biokurui pradėjusi gaminti Neimontų šeimos bendrovė „Kuparas“ Josvainiuose (Kėdainių r.) jau šiemet planuoja pasiekti 1 mln. litų apyvartą, kitąmet – net triskart didesnę.
 
Prieš mėnesį sumontavusi šiaudų smulkinimo ir granuliavimo liniją, galinčią per valandą pagaminti 1,5 tonos šiaudų granulių, įmonė iki metų pabaigos ketina dirbti pelningai ir patiekti 3 tūkst. tonų produkcijos. „Po visą Lietuvą važinėjome, dairėmės. Ir užsienyje žiūrėjome. Pasirinkome Radviliškio mašinų gamyklą – Atitiko kainos ir kokybės santykis, aptarnavimas – čia pat. Savo įrengimus siūlė danai, čekai. Jų linijos gal ir našesnės būtų buvusios, bet ir kaina ženkliai didesnė“, - pasakojo Š.Neimontas.
 
Viliasi gauti paramą
 
Šio granulių gamybos projekto vertė 1,2 mln. litų, dalį išlaidų – 336,8 tūkst. litų, tikimasi, jeigu įmonė bus patvirtinta paramos gavėja, padengti Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinės paramos lėšomis. Jai gauti įmonė balandį teikė paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“.
Paraiškos šiemet buvo renkamos jau du kartus. Pirmasis šaukimas vyko balandžio mėnesį, antrasis – liepos 1-29 d. Iš viso veiklos sričiai buvo numatytas 79 mln. litų metinis biudžetas, tačiau vien pirmojo šaukimo metu paprašyta per 120 mln. ŽŪM priėmė sprendimą perskirstyti iki Programos pabaigos likusias veiklos srities lėšas ir antrojo šaukimo pareiškėjams skyrė 48 mln. litų iš kitų metų biudžeto. Tačiau ir pastarieji pareiškėjai konkuruos dėl paramos – liepą paprašyta apie 68 mln. litų.
Pirmojo paraiškų rinkimo projektų vertinimas jau eina į pabaigą. „Kuparo“ direktorius viliasi, kad bendrovė pateks į laimingųjų, kurie bus patvirtinti paramos gavėjais, gretas.
Perdirbimo ir rinkodaros projektai remiami dviejuose sektoriuose – augalininkystės (remiami du subsektoriai: uogų, grybų, vaisių ir daržovių; kitų augalininkystės šakų) bei mėsos ir pieno.
 
Taikomi pirmumo kriterijai
 
Esant konkurencijai dėl paramos lėšų, visos paraiškos vertinamos pagal veiklos srities taisyklėse nustatytus pirmumo kriterijus. Projektų atitiktis jiems ir lems pirmumo į paramą eilės tvarkos išsidėstymą.
Svarbiausias pirmumo kriterijus – pareiškėjai, kurie nėra gavęs EB investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (pagal BPD ir Programą). Jie turi pirmenybę į paramą. Antrasis pirmumo kriterijus – pripažinti žemės ūkio kooperatyvai. Trečiasis – labai mažos įmonės, ketvirtasis – projektai, kuriems įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo. Penktasis pirmumo į paramą kriterijus – ūkiai, kuriuose diegiamos inovacijos, ir paskutinis, šeštasis – projektai, kurių turto grąža yra didesnė.
 
Investicija  pasiteisino
 
„Linija veikia jau daugiau kaip mėnuo, į pabaigą einą darbuotojų apmokymai ir paskutiniai derinimosi darbai, jau net 100 tonų pagaminome ir pardavėme – kokybė mus tenkina, klientą – taip pat“,- sakė „Kuparo“ vadovas Šarūnas Neimontas, pirmuosius sandorius sudaręs su Lenkijos ir Estijos bendrovėmis.
Anot jo, granulių paklausa yra ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje. „Kiek pagaminsime, tiek ir paims, kad tik kvietrugių, miežių ar rapsų šiaudų užtektų ir įrengimai negestų“,- sakė įmonės vadovas.
„Kuparas“ granules ketina tiekti „Biokaitrai“, siūlančiai šiaudų granulėmis kūrenamus katilus.
Š.Neimonto teigimu, 10 tonų granulių pagaminti reikia lygiai tiek pat – 10 tonų – šiaudų. Kėdainių regione šiaudai superkami po 60-80 litų už toną.
„Kol kas šiaudus superkame tik Kėdainių apylinkėse iš stambių ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių, nes iš toliau gabenti per brangiai kainuotų“, - aiškina „Kuparo“ vadovas.
Kasmet Lietuvoje, anot Š.Neimonto, sukaupiama apie 400 tūkst. tonų šiaudų, kurių dauguma supūdoma arba užariama, o perdirbama į granules tik apie 3 proc. „Tuo tarpu danai perdirba net 97 proc. šiaudų“, - pabrėžė jis.
Tik šiais metais įsteigtame „Kupare“ dirba 13 žmonių, iš kurių 9 – prie granulių gamybos linijos.
 
Zebra.lt inf.
0