Оборудване за производство на гранули

Формуляр изпрати.

Форма за запитване:

I agree, that my personal data will be used for replying to this inquiry. I am also informed, that i can decline this agreement any time.

Оборудване за производство на гранули (ВИДЕО)

Оборудването за раздробяване и гранулиране на слама ŠSGL–1 е предназначено за раздробяване на слама от зърнени култури и маслодайни растения и приготвяне на горивни гранули, подходящи за големи автоматизирани котелни, когенерационни инсталации и за индивидуални потребители, както и за производството.
За производството на гранули от слама от изключителна важност е качествената, суха и чиста суровина. Препоръчва се нивото на влажността на сламата да не надвишава 14%.
В производството на гранули не се използват допълнителни свързващи вещества (с изключение на вода).
 

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=gZOF43Y8voA

 

Основни елементи на оборудването за раздробяване и гранулиране на слама:

 • Транспортьор

 • Шредер

 • Мелница

 • Устройство за събиране на прах и филтриране на въздуха

 • Преса за производство на гранули

 • Оборудване за пакетиране в биг бег чували

 • Електрически контролни панели

Технически данни:
Транспортьорът е предназначен за подаването на сламени бали (за рулонни и правоъгълни бали) към шредера.

Производителност, t/h

до 1,5

Мощност на мото-редуктора (с честотен преобразувател), kW

0,25

Размери, m (дължина / широчина / височина)

10,8 / 2,1 / 2,5

Тегло, kg

до 2750

Шредер за сламени бали, предназначен за раздробяване на бали с диаметър до 1,8 м, за нарязване на сламата с ножове и подаване към мелницата за слама.

Производителност, t/h

до 1,5

Обща мощност на електрическите предавки, kW

42,2

Размери, m (дължина / широчина / височина)

2,3 / 2,3 / 2,7

Тегло, kg

до 2500

Мелница (с уловител на камъни), предназначена за смилане на раздробената слама. Смляната слама се пренася с въздушна струя до циклона – утаител. Камъните падат в чекмедже.

Производителност, t/h

до 1,5

Мощност на електрическия двигател, kW

55,0

Размери, m (дължина / широчина / височина)

2,1 / 0,97 / 1,2

Тегло, kg

до 1300

Уреди за утаяване на суровината, събиране на праха и филтриране на въздуха

Циклон, за утаяване на суровината, kW

1,5

Циклон за вторично утаяване на суровината и на праха, kW

0,75

Циклон за охлаждане на гранулите и за изтегляне на трохите и праха, kW

11,75 kW

Въздушен филтър EKO (филтриращи ръкави и торби за събиране на праха).

Използваните от нас филтриращи устройства с ръкавни филтри имат 3 пъти по-голяма филтрираща площ в сравнение с устройствата с филтърни торби. Голямата филтрираща площ е основният фактор, обуславящ добрата засмукваща мощност на вентилатора и осигуряващ максимална скорост на движение на въздуха в цялата филтрираща система.

Торби, бр.

4

Производителност, m³/h

5500

Размери, м (дължина / широчина / височина)

3,8 / 0,7 / 3,6

Можем да Ви предложим и самопочистващи се филтри с допълнителен вентилатор.

Пресата за производство на гранули OGM-1,5A пресова гранули с подходящата плътност и размери, които по-късно се предават в охладителя.

Производителност при гранулиране, t/h:

слама

 

до 1,3

Обща мощност на електродвигателите, kW

98,5

Диаметър на гранулата, mm

1,8-14

Дължина на гранулата, mm

10-100

Свързващо вещество

Вода

Размери, m (дължина / широчина / височина)

4,1 / 3,8 / 5,7

Тегло, kg

5300

Оборудването за пакетиране в биг бег чували е предназначено за пакетиране на гранулите в чували по 600-1200кг. Гранулите се транспортират чрез лентовия транспортьор до бункера, от който се насипват в чували, поставени върху платформа с електронна везна.

ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТЬОР

 

Производителност, t/h                                             

2

Мощност, kW                                                        

1,5

Размери, m (дължина / широчина / височина)

5,9 / 0,34 / 0,4

БУНКЕР

 

Вместимост,  m³  

2,7

Широчина, m

1,88

Дължина, m    

1,58

Височина, m

3,08–3,48

Автоматичната станция за смазване на ролките е предназначена да осигури непрекъснато смазване на ролките

Мощност, kW

0,06

Допълнителни предложения:

Можем да окомплектоваме оборудване за допълнително постъпване на суровина, компютризиран анализатор за наблюдение на работата на електродвигателите, да компютризираме и автоматизираме други процеси по желание на клиента.

Производствен процес:

 • Рулонните сламени бали и другите видове бали постъпват чрез лентовия транспортьор в шредера, където се раздробяват до 10–90 mm.

 • От шредера чрез шнековия транспортьор сламата се подава в мелницата, където се смила до 1–3 mm фракция и се издухва в циклона, където се утаява.

 • Смляната слама попада от циклона в събирателния бункер, от който, през дозатора и смесителя – в пресата за гранули OGM–1,5A. Суровината се нагрява до 90–100 Co.

 • Оформените гранули се пренасят чрез елеватора в охладителя, в който се охлаждат и чрез транспортьора се подават в пакетиращото устройство. Трохите се засмукват в циклона и повторно се въвеждат за пресоване.

 • Най-често гранулите се пакетират в биг бег чували по 600–1200 kg.

Предимства на гранулите, произведени с нашата преса:

 • твърди

 • безотпадъчно производство (прахът от еко филтрите може повторно да се въведе в производство)

 • не са необходими допълнителни свързващи вещества, с изключение на вода

 • до пет пъти по-голяма енергийна стойност в сравнение с негранулираната суровина

 • по-лесна поддръжка

 • гранулите могат да бъдат съхранявани по-дълго време без опасност от разваляне

 • заемат по-малко място

 • подходящи за употреба в големи котелни инсталации и в частни домове

 • дълго време на горене

 • ниско съдържание на пепел

 • удобни за употреба

 • удобни за транспортиране

Гранулите се използват:

 • В когенерационни инсталации

 • Биогориво

 • Постелка (за коне, зайци)

 • Термоизолационен материал

 • Пълнеж

 • Тор

 • Абсорбент

 • Промишлен филтър

 • В производството на порьозни тухли

Друга информация:
Общата инсталирана мощност на оборудването за раздробяване и гранулиране на слама не надвишава 200 kW.
Оборудването за раздробяване на слама е сертифицирано на 21.03.2011г. в Държавния център за изпитване на машини.
Линията за раздробяване на слама ŠSL-1 притежава сертификат за съответствие Nr.0735.
Пресата за гранули OGM–1,5A сертифицирана на 27.04.2011г. в Държавния център за изпитване на машини.

Пресата за гранули OGM–1,5A притежава сертификат за съответствие Nr.0750.
Определената в изследователски лаборатории калоричност на гранулите от слама възлиза на 4111 Kcal/kg, плътност 610,7 kg/m3. Тези данни почти съвпадат с калоричността и плътността на гранулите от дървесина.

Количество хим.елементи в суха маса %

Диапазон

Среден

C

45–47                      

46

H

5,8–6,0

5,9

O

0,4–0,6

0,5

N

39–41

40

0,01–0,13

0,08

Cl

0,14–0,97

0,31

Източник: Наръчник на потребителя на биогорива, Žara 2007

Препоръчителни характеристики на помещенията за монтаж на линия за раздробяване и гранулиране на слама:
Съоръженията могат да бъдат монтирани в помещение с размери, не по-малки от:

 • Дължина 24 m

 • Широчина 8 m

 • Височина 6 m

В зависимост от помещенията на клиента е възможно и друго разположение на оборудването.

При горене на гранулите от слама количеството въглероден диоксид (CO2) не се повишава, тъй като това количество въглеводород следващата година, при растежа на зърнените култури, ще бъде абсорбирано от въздуха. Сламата всяка година израства отново, поради което е прекрасен възобновяем източник на енергия. Така това, което някога бе смятано за страничен продукт на зърното, днес носи печалба не само за земеделците, но и за производителите на гранули.
Съставът и калоричността на сухата маса на сламата не се различават съществено от съответните показатели на дървесината. Калоричността на сухата слама (до 20% влажност) е значително по-висока от тази на чипса (характерната влажност на чипса е 35–55%), което позволява употребата на сламата за гориво без сушилня, като по този начин се спестява енергия. При прибиране на сламата влажността й не бива да надвишава 25%. Само слама с такова качество, събрана на пирамиди и дори и частично покрита, може да бъде запазена суха и подходяща за производство на гранули за горене. Навесите и проветривите хамбари са особено полезни за съхненето на сламата. Сламата се запазва по-суха и когато се насипва върху тента, а не директно върху земята.

Характеристика на гранулите от слама

 

Параметър

Стойност

Калоричност

18,1

Топлина на изгаряне

19,8

Влажност

8,0-12,0

Съдържание на пепел

7,0

Плътност

0,54

 

 

0