Naujienos

Užklausa išsiųsta sėkmingai.

Užklausos forma:

Sutinku, kad mano pateikti asmeniniai duomenys būtų panaudoti atsakant į šią mano užklausą. Taip pat esu informuotas, jog bet kuriuo metu galiu atšaukti šį sutikimą duomenų panaudojimui.

„UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ eksporto rinkų plėtra“

Untitled.jpg

UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ – įmonė, įkurta dar 1949 metais, gamina žemės ūkio techniką ir atlieka įvairius metalo apdirbimo darbus. Be to, UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ yra vienintelė įmonė Baltijos šalyse, projektuojanti ir gaminanti granulių gamybos įrangą.

Didžioji dalis įmonės gaminamos produkcijos yra eksportuojama, todėl, siekiant išlaikyti ir sustiprinti įmonės pozicijas užsienio šalių rinkose, yra ypatingai svarbu nuolat dalyvauti tikslinę auditoriją sutraukiančiose tarptautinėse parodose. Siekdama sustiprinti tarptautinį konkurencingumą ir užtikrinti eksporto rinkų plėtrą, UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ nusprendė investuoti į eksporto skatinimo veiklas.

Šiuo tikslu 2019 metų vasario mėnesį įmonė kreipėsi dėl ES struktūrinių fondų paramos pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ bei pateikė paraišką projekto finansavimui gauti. 2019 m. rugpjūčio 7 d. UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį dėl projekto „UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ eksporto rinkų plėtra“, kuria įmonei skirtas 45 000,00 eurų finansavimas iš ES Regioninės plėtros fondo. Projekto tikslas – padidinti įmonės gaminamos produkcijos eksporto apimtis.

Įgyvendinant šį projektą UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ planuoja dalyvauti 9 tarptautinėse parodose, kurių metu įmonė ne tik sieks sustiprinti savo pozicijas tose užsienio šalių rinkose, kuriose įmonė jau sėkmingai veikia, bet ir įsiskverbti į naujas eksporto rinkas. Įmonei itin svarbu suaktyvinti pardavimus tiek Europos Sąjungos šalyse (Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Suomijoje, Švedijoje, Rumunijoje), tiek ir kitose dideliu potencialu pasižyminčiose eksporto rinkose - Ukrainoje, Rusijoje ir Uzbekistane. Naujų klientų užsienio šalyse paieškai yra nuolat skiriamas dideli dėmesys, todėl dalyvavimas vienose didžiausių tarptautinių parodų, kurių tematika yra žemės ūkio technika bei bioenergijos gamyba, leis ne tik išplėsti veiklos apimtis jau užimamose eksporto rinkose, bet ir užmegzti ryšius su potencialiais klientais iš kitų šalių.

Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ eksporto apimčių ir pajamų augimo, kadangi bus dalyvaujama tarptautinėse parodose, leisiančiose padidinti įmonės žinomumą ir konkurencingumą tikslinėse užsienio šalių rinkose. Dalyvavimas tarptautinėse parodose suteiks galimybę užsitikrinti sėkmingą tolimesnę įmonės eksporto rinkų plėtrą, kadangi tarptautinių parodų metu bus užmezgami ryšiai su klientais iš užsienio, kurie projekto įgyvendinimui pasibaigus bus ir toliau palaikomi bei plėtojami įmonės lėšomis. Taip pat šio projekto įgyvendinimas sudarys itin palankias sąlygas eksporto apimčių augimui bei nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui ne tik projekto įgyvendinimo metu, bet ir po projekto įgyvendinimo. Sėkmingas projekto įgyvendinimas leis padidinti įmonės gaminamos produkcijos gamybos apimtis, pajamas bei pelną, kurio dalis bus investuojama į naujų eksporto plėtros projektų įgyvendinimą.

Numatoma projekto trukmė - 16 mėnesių.

 

0