Naujienos

Užklausa išsiųsta sėkmingai.

Užklausos forma:

Sutinku, kad mano pateikti asmeniniai duomenys būtų panaudoti atsakant į šią mano užklausą. Taip pat esu informuotas, jog bet kuriuo metu galiu atšaukti šį sutikimą duomenų panaudojimui.

Parodos 2019 - 2022 metais pagal projektą "Naujos galimybės"

Untitled.jpg

UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (nuo 2022 m. )2019 metais pasirašė sutartį Nr. S-03.2.1-LVPA-K-801-05-0088, pagal kurią įgyvendinamas projektas „UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ eksporto rinkų plėtra“. Projekto tikslas – dalyvaujant tarptautinėse parodose padidinti įmonės gaminamos produkcijos eksporto apimtis. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų (toliau – tinkamos finansuoti išlaidos) suma – 93 962,00 Eur (devyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt du eurai). Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 45 000,00 Eur (keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų) projektui skirtų finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Finansavimas buvo skirtas projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ - projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinant šį projektą UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ dalyvauja 9-iose tarptautinėse parodose, kurių metu įmonė ne tik siekia sustiprinti savo pozicijas tose užsienio šalių rinkose, kuriose įmonė jau sėkmingai veikia, bet ir įsiskverbti į naujas eksporto rinkas. Nuo 2019 iki 2022 metų lapkričio 18 d. įmonė dalyvauja tarptautinėse parodose, kurių pagrindinės temos yra - žemės ūkis (augalininkystė ir atliekų perdirbimas), medienos apdirbimas (medienos ir kitų atliekų perdarymas į biokurą, kraiką), arba atsinaujinanti energetika ("Radviliškio mašinų gamykla" pagrindinis produktas yra granulių gamybos įranga).

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Eil. Nr.

Parodos pavadinimas

Valstybė, kurioje vyks paroda

Parodos data

3.1.

„Agro 2019“

Ukraina

2019 m. birželio 4 – 7 d.

3.2.

 „Indagra“

 Rumunija

 2019 m. lapkričio 30 – spalio 3 d.

 

3.3.

 „Woodex“

 Rusija

 2019 m. gruodžio 3-6 d.

3.4.

 „Lamma“

 Didžioji Britanija

 2020 m. sausio 7-8 d.

3.5.

„Energy and rural business show“

Didžioji Britanija

2020 m. kovo 3-4 d.

3.6.

„Low Carbon Agriculture 2022“

Didžioji Britanija

2022 m. kovo 8-9 d.

3.7.

„Greenexpo“

Estija

2022 m. spalio 12-14 d.

3.8.

„AEE Energy Europe 2022“

Airija

2022 m. spalio 26-27 d.

3.9.

„Energy Decentral“

Vokietija

2022 m. lapkričio 15-18 d.


0