Naujienos

Užklausa išsiųsta sėkmingai.

Užklausos forma:

Sutinku, kad mano pateikti asmeniniai duomenys būtų panaudoti atsakant į šią mano užklausą. Taip pat esu informuotas, jog bet kuriuo metu galiu atšaukti šį sutikimą duomenų panaudojimui.

Įgyvendinamas projektas

Socialinis_fondas.jpg
AB „Radviliškio mašinų gamykla“ įgyvendina projektą „AB „Radviliškio mašinų gamykla“ gaminamų granulių presų OGM-1,5A velenų patikimumo tyrimas“ pagal finansavimo ir administravimo sutartį 43V-203. 
Projektas įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.
Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalį.
Projekto veiklų pradžia – 2014 m. spalio 1 d. 
Projekto veiklų pabaiga – 2015 m. balandžio 1 d.
 
0