Naujienos

Užklausa išsiųsta sėkmingai.

Užklausos forma:

Sutinku, kad mano pateikti asmeniniai duomenys būtų panaudoti atsakant į šią mano užklausą. Taip pat esu informuotas, jog bet kuriuo metu galiu atšaukti šį sutikimą duomenų panaudojimui.

Gamykla dalyvavo 8 tarptautinėse parodose pagal priemonę "Naujos galimybės LT"

Naujos galimybes.png

AB „Radviliškio mašinų gamykla“ eksporto rinkose esančių pozicijų išlaikymas ir stiprinimas, bei naujų eksporto rinkų paieška

AB „Radviliškio mašinų gamykla“ – vienintelė gamykla Baltijos šalyse, projektuojanti ir gaminanti granulių gamybos įrangą bei žemės ūkio techniką. Didžiąją dalį įmonės pardavimų sudaro eksporto pajamos, tad įmonei itin svarbu nuolat dalyvauti tarptautinėse parodose, siekiant išlaikyti esamas pozicijas bei ieškoti naujų potencialių klientų bei partnerių už Lietuvos ribų.

AB „Radviliškio mašinų gamykla“, siekdama padidinti eksporto pajamas, nuo 2016–11–15 iki 2017–12–08 įgyvendino projektą „AB „Radviliškio mašinų gamykla“ eksporto rinkose esančių pozicijų išlaikymas ir stiprinimas, bei naujų eksporto rinkų paieška“ (03.2.1–LVPA–K–801–02–0047). Šio projekto tikslas – padidinti įmonės žinomumą, konkurencingumą ir jos gaminamos produkcijos pardavimų užsienio rinkose apimtis, dalyvaujant tarptautinėse parodose. Dėl eksporto skatinimo projekto finansavimo buvo kreiptasi į ES struktūrinius fondus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1–LVPA–K–801 „Naujos galimybės LT“. Įmonės įgyvendinamam projektui buvo skirtas 43 306 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto metu įmonė ir jos gaminama produkcija buvo pristatyta aštuoniose tarptautinėse parodose:

1. Energy Decentral (Vokietija);

2. Energy Now Expo (Didžioji Britanija);

3. Grain Tech Expo (Ukraina);

4. All Energy (Didžioji Britanija);

5. БЕЛАГРО (Baltarusija);

6. Energy Now Expo Ireland (Airija);

7. Woodex (Rusija);

8. Agritechnica (Vokietija).

Siekiant pristatyti įmonę ir jos gaminamą produkciją, kiekvienoje šių parodų buvo išsinuomotas atskiras plotas ir įrengtas stendas, kuriame pateikiama bendra informacija apie įmonę ir jos produkciją. Dalyvavimas tarptautinėse parodose gerina AB „Radviliškio mašinų gamykla“ įvaizdį tarp verslo partnerių ir klientų, o tai skatina įmonės žinomumą eksporto rinkose.

Dalyvavimas tarptautinėse parodose taip pat suteikia galimybę užsitikrinti sėkmingą tolimesnę įmonės plėtrą ir skverbimąsi į naujas užsienio rinkas. Tarptautinių parodų metu užmezgami ryšiai su užsienio klientais bei partneriais, kurie projektui pasibaigus bus ir toliau palaikomi bei plėtojami. AB „Radviliškio mašinų gamykla“ ir toliau skatins eksporto skatinimo veiklas dėl esamų pozicijų užsienio rinkose išlaikymo bei naujų užsienio rinkų paieškų, kas padėtų dar labiau padidinti eksporto pajamas.

0