Naujienos

Užklausa išsiųsta sėkmingai.

Užklausos forma:

Sutinku, kad mano pateikti asmeniniai duomenys būtų panaudoti atsakant į šią mano užklausą. Taip pat esu informuotas, jog bet kuriuo metu galiu atšaukti šį sutikimą duomenų panaudojimui.

ES parama miškų ūkiui 2014-2020 metais

Parodos "Sprendimų ratas" metu AB „Radviliškio mašinų gamykla“ atstovas dalyvavo seminare apie ES paramą miškų ūkiui 2014-2020 metų laikotarpiui. Jo metu buvo pristatyti pokyčiai biudžete, esminės naujovės, kaip rengiama Lietuvos kaimo plėtros programa.

Pagrindinė miškų priemonė: investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą.

Veiklos sritys: 1) Miško veisimas 2) Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas 3) Investicijomis, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė 4) Investicijos į miškininkystės technologijas.

Remiama veikla:

• naujų, miškų ūkio veiklai skirtų, įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant technikos) įsigijimas

• medynų ir krūmynų pertvarkymas į didesnės ekonominės vertės medyną

• vidinės miškotvarkos projekto parengimas ar tikslinimas (kaip savarankiška investicija)

Esminis skirtumas nuo 2007-2013 m. – parama nėra nukreipta vien į privačius miškus

Paramos gavėjai – privačių miškų valdytojai, savivaldybės bei mažos ir labai mažos įmonės (nereikalaujama turėti nuosavo miško – bus remiamos ir su miškų ūkiu susijusias paslaugas teikiančios įmonės)

• Paramos intensyvumas – 50 proc. (išskyrus medynų ir krūmynų pertvarkymą ir vidinės miškotvarkos projektų rengimą, kuriems siūlomas 65 proc. paramos intensyvumas) (diskutuojama su ŽŪM)

• Investicinė parama (pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus)

Pagrindiniai reikalavimai ir paramos apribojimai:

• pateikiamas vidinės miškotvarkos projektas, verslo planas ar kiti dokumentai, kuriais pagrindžiamas naujų miškų ūkio įrenginių ir arba įrangos įsigijimo reikalingumas

• pateikiamas Miško želdinimo ir žėlimo projektas, kai prašoma paramos medynų ir krūmynų pertvarkymui

• medynų ir krūmynų pertvarkymas remiamas tik IV (ūkinių) miškų grupės miškuose

• parama neteikiama miško atkūrimui po pagrindinių miško kirtimų

• parama neteikiama medienos vežimo keliais technikai įsigyti

• Aplinkos ministerija siūlo didžiausią paramos sumą projektui apriboti iki 50 tūkst. EUR

Parama gali būti panaudota biokuro gamybos įrangai įsigyti. Pasinaudojant parama klientai turėtų galimybę įsigyti medienos smulkintuvą MS-20, granulių presą OGM-1,5A ar plaktukinį malūną.

Sekite Aplinkos ministerijos informaciją.

Pilnas pranešimas apie priemonę http://www.am.lt/VI/files/0.573983001412581033.pdf

0