Naujienos

Užklausa išsiųsta sėkmingai.

Užklausos forma:

Sutinku, kad mano pateikti asmeniniai duomenys būtų panaudoti atsakant į šią mano užklausą. Taip pat esu informuotas, jog bet kuriuo metu galiu atšaukti šį sutikimą duomenų panaudojimui.

Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo auditas.

UAB "Radviliškio mašinų gamykla" energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo auditas. 

Auditas vykdomas pagal Europos regioninės plėtros fondo iš dalies finansuojamą projektą „Auditas pramonei LT“. Projekto tikslas – identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonės energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Projektu prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo didinamas pramonės įmonių energijos vartojimo efektyvumas.

Įgyvendinus projektą bus įdiegtos energijos vartojimo efektyvumo priemonės, rekomenduotos atlikus energetinį auditą.

Projekto finansavimas vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ priemonę Projekto numeris – 04.2.1-LVPA-K-804-03-0037.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo. Skirtas finansavimas iki 7800 EUR projekto vertės.

 
0