Naujienos

Užklausa išsiųsta sėkmingai.

Užklausos forma:

Sutinku, kad mano pateikti asmeniniai duomenys būtų panaudoti atsakant į šią mano užklausą. Taip pat esu informuotas, jog bet kuriuo metu galiu atšaukti šį sutikimą duomenų panaudojimui.

Aplankykite mūsų stendą parodoje Renewable Energy & Waste Management

bulgaa.jpg
AB "Radviliškio mašinų gamykla" dalyvaus parodoje Renewable Energy & Waste Management Sofijoje, Bulgarija. Pagrindinis dėmesys parodoje skiriamas atsinaujinačių energijos šaltinių panaudojimui energijos gamybai.
0