Naujienos

Užklausa išsiųsta sėkmingai.

Užklausos forma:

Sutinku, kad mano pateikti asmeniniai duomenys būtų panaudoti atsakant į šią mano užklausą. Taip pat esu informuotas, jog bet kuriuo metu galiu atšaukti šį sutikimą duomenų panaudojimui.

2019 m. balandžio 3 d. 14:00 visuotinis akcininkų susirinkimas

UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ (įm. k. 171367918 buveinės adresas Vytauto g. 3, Radviliškis) bendrovės valdyba sprendimu  2019 m. balandžio 3 d. 14 val., adresu Vytauto g. 3, Radviliškis, šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, prilygstantis ir naujai steigiamos bendrovės (UAB „Rijonas“) steigiamajam susirinkimui sušaukimui. Akcininkų registracijos pradžia 13.30 val.

Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1.  UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pateikiamo kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.
  2. Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
  3. Dėl UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ reorganizavimo atskyrimo būdu ir atskyrimo sąlygų patvirtinimo.
  4. Dėl veiklą tęsiančios UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.
  5. Dėl naujai steigiamo juridinio asmens įstatų patvirtinimo.
  6. Dėl naujai naujai steigiamo juridinio asmens bendrovės direktoriaus išrinkimo.
  7. Dėl naujai steigiamo juridinio asmens direktoriaus atlyginimo nustatymo.
  8. Dėl įgaliojimų suteikimo tvarkyti ir pasirašyti veiklą tęsiančios UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ bei naujai steigiamo juridinio asmens dokumentus.

 

Nuo 2019 m. vasario 28 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę Vytauto g. 3, Radviliškyje, galės susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su šaukiamo akcininkų susirinkimo darbotvarke ir parengtomis UAB „Radviliškio mašinų gamykla“ atskyrimo sąlygomis. Nuo 2019 m. kovo 15 d.  akcininkai atvykę į buveinę  galės susipažinti su šaukiamo eilinio visuotinio susirinkimo sprendimų projektais.

0